gedoneerd

Stichting Lymph&Co

Ongeveer 1 op de 50 mensen krijgt tijdens zijn of haar leven de diagnose lymfklierkanker. Alleen al in Nederland komen er ongeveer 4.000 nieuwe patiënten per jaar bij. Ondanks intensieve behandelingen neemt dit aantal toe en overlijden in Nederland jaarlijks meer dan 1.000 patiënten als gevolg van deze ziekte. Helaas is er nog steeds te weinig aandacht voor lymfklierkanker en zijn er nog onvoldoende goede behandelingsmogelijkheden.

Visie en missie Lymph&Co

Lymph&Co steunt grensverleggend onderzoek om de behandeling van lymfklierkanker te verbeteren. De stichting gelooft in innovatie als oplossing voor de huidige maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid. De sleutel hiervoor is excellentie: de beste ideeën van de beste onderzoekers bieden de beste oplossingen voor mens en maatschappij.

Doelstellingen Lymph&Co

Lymph&Co is het eerste fonds in Nederland dat actief geld inzamelt voor fundamenteel onderzoek naar de aard en behandeling van lymfklierkanker. Daarnaast wil de stichting meer aandacht genereren voor de ziekte. Ze streeft ernaar om de meest vooraanstaande hematologen te voorzien van middelen om hun lymfklierkankeronderzoek over de hele wereld uit te kunnen voeren.

Andere goede doelen

Hospice de liefde In hospice de liefde wonen ongeneeslijke zieken in de laatste fase van hun leven. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, levensovertuiging of culturel...
Stichting Lymph&Co Ongeveer 1 op de 50 mensen krijgt tijdens zijn of haar leven de diagnose lymfklierkanker. Alleen al in Nederland komen er ongeveer 4.000 nieuwe patië...
Speelgoedpallets Vrijdagavond 13 december was het afsluitende Eindejaarsgala ‘Taste’ ...