Rotterdam Charity Club Leden overzicht

Toon alle leden

Dutch Marines

De Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC) is dé thuisbasis voor mariniers, waarbij saamhorigheid en fysieke maritieme activiteiten centraal staan. Alle mariniers, jong en oud, worden verbonden door onze kernwaarden: verbondenheid, kracht en toewijding.

DMRC positioneert zich als een actieve en sportieve vereniging die maatschappelijk betrokken is. Het maatschappelijk komt tot uiting door naast het roeien ook aandacht te vragen voor (oud) mariniers die in problemen zijn gekomen. Dit gebeurt met de slogan ‘roeien voor buddy’s in nood’. Met buddy’s in nood wordt bedoeld (oud) geüniformeerden met bijvoorbeeld PTSS (Post Traumatisch Stress Stoornis). Hierbij wordt de sloep als middel ingezet voor sportieve activiteiten (competitie, saamhorigheid, fysieke inspanning) en een plaats van vertrouwen. Sinds 2017 wordt de sloep ook ingezet voor collega’s van de politie. Dit gebeurt in Rotterdam en Almere. De inzet wordt zeer gewaardeerd door de roeiers.

De vereniging kent in 2019 vijf locaties waar haar zeven sloepen liggen (Culemborg, Rotterdam, Zwolle, Roermond, Almere). Hier worden trainingen gehouden en voorbereidingen getroffen voor de wedstrijden en evenementen.

Naast wedstrijden organiseert DMRC ook challenges. In 2015 een tocht naar London (350 km), 2017 naar Willemshaven (300 km) en 2018 de Helden van Vlissingen (150 km). Deze uitzonderlinge evenementen lenen zich uitstekend voor publiciteit en fondsenwerving. De combinatie lijkt zeer goed te werken echter er is significant meer uit te halen voor het doel.

2020
In 2020 bestaat de vereniging DMRC 5 jaar en viert het dus haar eerste lustrum. Tevens is het een lustrum jaar van het Korps Mariniers (355 jaar). Een uniek moment om de vereniging verder op de kaart te zetten door een mooie Memorial Regatta Rotterdam te organiseren op 9 mei 2020 en een grootse challenge (Tour de Pays Bas, 750 km) aan te gaan in september 2020 en actief PTSS onder de aandacht te brengen.

Bekijk de video van Dutch Marines

Dutch Marines