Privacy Statement

Rotterdam Charity Club respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.rotterdamcharityclub.nl (hierna: “Site”).

Rotterdam Charity Club  gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen jou en Rotterdam Charity Club wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.